MAPA DOBRYCH PRAKTYK

MAPA DOBRYCH PRAKTYK

MAPA DOBRYCH PRAKTYK jest przestrzenią, w której można odnaleźć działania lub poszczególne ich elementy, na które zwrócili uwagę członkowie realizujących je grup projektowych z całej Polski.

Co w tych działaniach jest takiego wyjątkowego? Są one poparte doświadczeniem, a z ich realizacji zostały wyciągnięte wnioski. Nie są to tylko pomysły, produkty burzy mózgów – są to działania, które miały miejsce w rzeczywistości. Nie zawsze coś, co wydaje się idealne na etapie planowania, okazuje się równie dobre przy realizacji projektu.

W ramach ewaluacji swoich projektów, wolontariusze przygotowywali krótkie opisy swoich działań. Na ich podstawie stworzyliśmy bazę DOBRYCH PRAKTYK. Można tu znaleźć opis całego działania, jako praktyki godnej polecenia, ale również poszczególny element, który okazał się kluczowym w realizacji projektu. Co ciekawe, poszczególne projekty są przyporządkowane również miejscu, w którym były one realizowane.

Ogromną wartością MAPY DOBRYCH PRAKTYK, jest jej różnorodność. Ich autorzy nie skupiają się ani wokół takiego samego działania, ani wokół takiej samej tematyki. Każdy może odnaleźć tutaj coś dla siebie.

ŻARY