DOBRA PRAKTYKA - CHOCEŃ


Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu

Rozegraj Choceń, czyli tropem czarnego pana, zagubionego chłopca i ukrytego skarbu

 

Projekt powstał w ramach programu Młody Obywatel organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczestnicy projektu chcieli przygotować pierwszą grę terenową w Choceniu opartą na lokalnej historii. Ponadto gra miała być wielopokoleniowa, co miało sprzyjać integracji społeczeństwa lokalnego.

Zorganizowana została gra terenowa. Niestety, problemem okazał się fakt, że z Choceniem nie była związana żadna większa legenda. Tutaj uczniowie oraz opiekunka projektu wykazali się ogromną kreatywnością i na podstawie zdobytych szczątkowych informacji na temat swojej miejscowości stworzyli własną wersję legendy, a poszczególnym budynkom we wsi dodali wyjątkowe znaczenie. Na tej fabule oparta została międzypokoleniowa gra terenowa.

Uczniowie wykazali się niesamowitą kreatywnością, stąd też praktyka jest wyjątkowo godna polecenia. Pokazuje, że nawet jeśli na temat miejscowości nie można znaleźć zbyt wielu informacji, to i tak można zrobić bardzo ciekawe przedsięwzięcie historyczne, integrujące pokolenia.