DOBRA PRAKTYKA - RADOM


VI LO im. J. Kochanowskiego, Radom

 

Szkoła debat 2014

 

Dobra praktyka współdecydowania powstała w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła debat” oraz gruzińską organizację partnerską Mosty Przyjaźni Kartlosi. Projekt zrzeszał uczniów i nauczycieli gruzińskich szkół. Projekt ten miał na celu odpowiedzieć na pytania – o czym uczniowie powinni decydować w szkole, w jaki sposób wspólne debaty młodzieży i dorosłych wzmacniają szkolną demokrację oraz co zrobić, aby głos uczniów był słyszany. Poprzez debatę, uczniowie radomskiego liceum chcieli zmienić wygląd i doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa w szkolnych szatniach.

Działanie miało na celu lepsze zagospodarowanie, poprawę wyglądu i bezpieczeństwa szatni szkolnych. Decyzje były podejmowane zarówno przez nauczycieli, jak i przez uczniów. Wykorzystano w tym celu takie instrumenty współdecydowania, jak: burza mózgów, dyskusje w klasach. Pomysły zostały zebrane na poszczególnych szczeblach funkcjonowania szkoły. Finalnie zainicjowano zespół projektowy, składający się z dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców podczas którego wypracowano ostateczne rozwiązanie problemu oparte na zebranych pomysłach.

 

Zaletą powyższego działania jest podkreślenie roli uczniów w funkcjonowaniu szkoły oraz wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji, przez każdą grupę społeczności szkolnej na rzecz wspólnego środowiska. Podjęte zostało dobrowolne działanie na rzecz poprawy wspólnego życia w społeczności szkolnej - poprawa warunków wizualnych oraz zagospodarowana szatni szkolnych. Było to działanie na rzecz całej społeczności szkolnej.