DOBRA PRAKTYKA - GRALEWO


Publiczne Gimnazjum, Gralewo

 

Szkoła Demokracji

 

Dobra praktyka powstała w trakcie realizacji działań w ramach projektu Szkoła Demokracji, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wpisuje się ona w wyodrębniony w projekcie obszar „Działania uczniów” i pokazuje w jaki sposób uczniowie mogą zbierać informacje o pomysłach na wspólne działania, dostosowane do wspólnych potrzeb i zainteresowań.

 

W szkole zorganizowany został „jarmark pomysłów” – na korytarzu umieszczono tablice, na których każdy mógł zamieścić swoje propozycje działań. Ponadto na stronie internetowej szkoły umieszczono formularz, poprzez który również można było zgłaszać własne inicjatywy. Na podstawie zebranych pomysłów została przygotowana lista działań do realizacji, które następnie Samorząd Uczniowski zaczął wprowadzać w życie.  

Mocną stroną tych działań było wykorzystanie różnorodnych sposobów na zebranie pomysłów działań, które mogłyby się odbyć w szkole.