DOBRA PRAKTYKA - SOCHACZEW


Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie

 

Funkcjonalność i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej w Sochaczewie

 

 

Projekt został zorganizowany w ramach programu Młody Obywatel organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt ten miał na celu przyjrzenie się bezpieczeństwu i funkcjonalności przestrzeni publicznej Sochaczewa oraz próbę wykorzystania niezagospodarowanej przestrzeni.

 

Uczniowie przeprowadzili diagnozę lokalną, zadając 130 osobom - mieszkańcom Sochaczewa - pytania o to, jak oceniają poszczególne aspekty życia w ich wspólnej miejscowości. Uczestnicy projektu wyruszyli również w teren w poszukiwaniu niedociągnięć w przestrzeni lokalnej. Zdobyte informacje nanieśli na mapę. Wszystkie otrzymane wyniki uczniowie przedstawili władzom Sochaczewa. W wyniku negocjacji udało im się wywalczyć boisko na niezagospodarowanym terenie.

 

Działanie to przyniosło realny efekt w postaci boiska. Stało się to również dzięki przychylnemu nastawieniu władz Sochaczewa. Tym bardziej zatem warto promować to działanie, aby nie tylko działanie, ale również postawa urzędu stała się dobrą praktyką.