O co chodzi?

.

Znajdujesz się na stronie www.dzialasz.pl, która została stworzona przez zespół Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, aby stac się przestrzenią inspiracji i wymiany doświadczeń przez młodych ludzi z całej Polski. Jest to miejsce, w którym można znaleźć wiele pomysłów na działania oraz dobrych praktyk z przeprowadzonych już działań. Zamieszczone na portalu treści oparte są na bazie doświadczeń i wyciągniętych wniosków. 

Działania opisane na Działasz.pl doskonale wpisują się w charakter i zasady działania wolontariatu szkolnego - bezinteresownych, dobrowolnych oraz świadomych działań na rzecz społeczeństwa szkolnego, ale również środowiska lokalnego, angażujących zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz pracowników szkoły. 

Portal Działasz.pl został podzielony na trzy główne części, które mają pomóc w poruszaniu się w szerokiej tematyce działań społecznych. Kategorie te, to:

POMYSŁY

JAK DZIAŁAĆ?

DOBRE PRAKTYKI

Kategoria POMYSŁY zawiera opisy poszczególnych działań, które zostały już zrealizowane, lub które narodziły się w drodze planowania innych działań, jako zupełnie nowe pomysły. Celem POMYSŁÓW jest zainspirowanie do działania, pobudzenie kreatywności oraz wymiana doświadczeń. 

Kategoria JAK DZIAŁAĆ? zawiera konkretne instrukcje, w jaki sposób można zrealizować poszczególnie działania. Znajdują się tam zarówno uniwersalne wskazówki, możliwe do wykorzystania w każdym projekcie, jak i te bardziej ukierunkowane na konkretny typ działania. 

Kategoria DOBRE PRAKTYKI zawiera wyselekcjonowane działania lub elementy działań, z których w drodze ewaluacji zostały wyciągnięte wnioski. DOBRE PRAKTYKI są swego rodzaju drogowskazami, którymi warto się kierować, ponieważ prowadzą one drogą doświadczeń. 

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej to niezależna instytucja edukacyjna, działająca od 1994 roku. Upowszechniamy wiedzę, umiejętności i postawy kluczowe dla społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzamy do szkół programy, które nauczycielom pozwalają lepiej i skuteczniej uczyć, a młodym ludziom pomagają zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Obecnie realizujemy blisko 30 programów adresowanych do szkół, dyrektorów, nauczycieli i uczniów.