DOBRA PRAKTYKA - SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE


Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Śląskich w Siemianowicach Śląskich

Sztafeta dyskusji

 

Projekt powstał w ramach realizacji programu Młody Obywatel organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem jego realizacji było stworzenie atrakcyjnej oferty sportowej dla każdej grupy wiekowej społeczeństwa lokalnego.

 

Grupa projektowa rozpoczęła swoje działania od zapoznania się z bazą sportową miasta – znalazła czterdzieści dwa obiekty sportowe oraz ustaliła, jak przebiegają ścieżki rowerowe. Wyniki swojej pracy zaznaczyła kolorowymi chorągiewkami na specjalnie przygotowanej mapie miasta. Następnie przeanalizowała aktywności sportowe podejmowane przez mieszkańców i mieszkanki zastanowiła się, jakie grupy ludzi uprawiają sport. Zapytała swoich sąsiadów i sąsiadki o opinie na temat oferty sportowej miasta, przyczyn małej aktywności ruchowej wśród poszczególnych grup wiekowych, co utrudnia uprawianie wybranej dyscypliny sportowej, jakie są oczekiwania, co do infrastruktury sportowej. Zebrane informacje zostały przedstawione w czasie debaty. Do udziału w niej zostali zaproszeni mieszkańcy i mieszkanki Siemianowic Śląskich oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.

 

Praktyka jest warta polecenia, ponieważ uczniowie przygotowywali ofertę sportową nie tylko dla siebie i swoich rówieśników, ale uwzględnili również preferencje osób w różnych grupach wiekowych. Usystematyzowali istniejące już możliwości oraz zaangażowali do działania różne instytucje