DOBRA PRAKTYKA - ŻARY


I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Żarach

 

Precz z nietolerancją

 

Działanie powstało w ramach programu “Patrz i zmieniaj”. uczniowie zainspirowani filmami dotyczącymi zachowań tolerancyjnych, postanowili podjąć działanie w swoim najbliższym środowisku. Jednym z podjętych działań, był projekt “Precz z nietolerancją”.

Film  o  żydowsko-arabskiej  szkole zainspirował uczniów  do dyskusji o tolerancji i zmotywował do działania. Uczniowie zaczęli rozmowę na ten temat na szkolnym forum internetowym i postanowili przejść od słów do czynów i zamalować rasistowskie graffiti pojawiające się często na murach swojego miasta. Dla swojej akcji wybrali najbardziej wymagający interwencji obszar i skonsultowali swoje zamiary z dzielnicową spółdzielnią mieszkaniową, której przedstawili  ideę  swojego  działania. Następnie, przy wsparciu finansowym szkoły, zakupili farbę i samodzielnie przystąpili do działania, zamalowując cokoły bloków.

 
Warto polecić to działanie jako dobrą praktykę, ponieważ uczniowie zainspirowani zagwarantowanymi im przeżyciami, sami podjęli dyskusję oraz sami wyszli z inicjatywą do działania na rzecz tolerancji. Działanie wpisuje się w idee wolontariatu, ponieważ inicjatorzy działania podjęli się pracy w celu zahamowania działań o charakterze rasistowskim i nietolerancyjnym oraz zamalowania obraźliwych grafitti na murach miasta.