DOBRA PRAKTYKA - RADŁOWO


Publiczne Gimnazjum im. kard. St. Hozjusza w Radłowie
 

Szkoła Demokracji

 

Dobra praktyka powstała w ramach programu Szkoła Demokracji organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Opisane działania pokazują w jaki sposób można usprawnić komunikację między Samorządem uczniowskim, Dyrekcją a wszystkimi uczniami.

 

Dobra Praktyka uczniów z Gimnazjum w Radłowie pokazuje w jaki sposób można usprawnić komunikację w szkole. Funkcjonują tam różne formy przepływu informacji - strona na Facebooku, zakładka Samorządu na stronie szkoły, radiowęzeł oraz tradycyjna gazetka papierowa “Spinacz”. W szkole znajduje się również skrzynka pomysłów, do której każdy uczeń może anonimowo wrzucić swój postulat. Ponadto codziennie, od poniedziałku do piątku, na 7. godzinie lekcyjnej, Dyrekcja szkoły pełni swój dyżur, aby umożliwić wszystkim uczniom spotkanie z nią i przedstawienie swoich problemów.

 

 

Dobry przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi grupami jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania społeczeństwa szkolnego. Warto więc przedstawić takie działania, jako dobrą praktykę.