DOBRA PRAKTYKA - MIRZEC


Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu

 

Szkoła Demokracji

 

Dobra praktyka powstała w ramach programu Szkoła Demokracji organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Opisane działania pokazują w jaki sposób uczniowie mogą współdecydować o systemie motywowania uczniów do nauki.

Uczniowie gimnazjum w Mircu powołali zespół, którego zadaniem było opracowanie systemu motywacji uczniów. W tym celu rozwieszone zostały na korytarzu chorągiewki z pytaniami o to, co motywuje, aby każdy uczeń miał szansę wyrazić swoje zdanie. Następnie pomysły zebrano, opracowano i poddano dyskusjom klasowym. Wprowadzono w życie trzy z nich - osoby, które miały minimum 50 ocen bardzo dobrych i celujących mają możliwość trzykrotnego zwolnienia z kartkówki lub odpowiedzi. zmniejszono średnią, od której uczniowie dostaną nagrody rzeczowe oraz przygotowano specjalną tablicę, na której promowane są inne osiągnięcia pozanaukowe..

Każdy potrzebuje motywacji do działania. Warto motywować również uczniów, a nie we wszystkich szkołach stosowana jest taka praktyka.