DOBRA PRAKTYKA - POLANOWICE


Zespół Szkół w Polanowicach

 

Dzień wody

 

W Zespole Szkół w Polanowicach uczniowie obejrzeli kilka filmów prezentowanych w ramach projektu Patrz i zmieniaj. Pod ich wpływem mieli mnóstwo ciekawych pomysłów jak zmieniać rzeczywistość. Najczęściej pojawiający się pomysł to uświadamianie osób z najbliższego otoczenia, rodzin i kolegów, na temat licznych problemów globalnych.

Aby poszerzyć swoją wiedzę, młodzież wzięła m.in. ż udział w wycieczce badawczej. Na początku uczniowie odwiedzili studnię głębinową, która zaopatruje okolicę w wodę pitną. Potem udali się do Stacji Uzdatniania Wody. Oczyszczalnia ścieków w Byczynie, nowa, sprawnie działająca i skomputeryzowana, stanowiła ostatnią część wycieczki. Uczniowie obejrzeli zbiorniki na ścieki, zbiorniki na odpadki, do natleniania wody, na czystą wodę. Zadawali wiele pytań, szczególnie odnośnie zanieczyszczania wody w ich okolicy. Podczas wycieczki pobrali próbki wody ze studni głębinowej i z oczyszczalni, aby porównać je w szkole.

Praktyka jest warta polecenia, ponieważ realizacja działania kładzie bardzo duży nacisk na poznawanie rzeczywistości poprzez działanie oraz podejmowanie aktywności.