DOBRA PRAKTYKA - GRAJEWO


Publiczne Gimnazjum nr 1 im. PCK w Grajewie

 

Szkoła Demokracji

 

Dobra praktyka powstała w ramach programu Szkoła Demokracji organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Opisane działania pokazują w jaki sposób uczniowie mogą mieć wpływ na działania podejmowane w szkole.

Środki na działania Samorządu Uczniowskiego przeznaczane są z budżetu szkoły i konta Rady Rodziców. W poszczególnych klasach zostały zorganizowane dyskusje, jakie są potrzeby uczniów, aby móc zrealizować je z części posiadanych środków. Zebrano wyniki dyskusji klasowych i na ich podstawie stworzono ankietę, którą przeprowadzono w całej szkole. Najwięcej głosów otrzymało stworzenie radiowęzła szkolnego. Na realizację tego celu zostały przeznaczone posiadane środki.

 

ZWarto upowszechniać tę dobrą praktykę, ponieważ uczniowie mają prawo współdecydować o tym, co dzieje się w szkole, a niestety, nie w każdej placówce podobna praktyka jest stosowana.