Interesujecie się prawami człowieka? Zostańcie wolontariuszami Amnesty International.

Zwróćcie uwagę na problem łamania prawa do wolności słowa na Białorusi.

Załóżcie w szkole bank czasu.

Czy fabryka, która wyprodukowała Wasze ubrania przestrzega praw człowieka?

Przeszukajcie waszą miejscowość w poszukiwaniu rasistowskich napisów na murach. Postarajcie się, żeby je usunięto.

Włączcie się do kampanii przeciwko stosowaniu kary śmierci. Zbierajcie podpisy pod petycją na rzecz wybranej osoby.

Zachęćcie nauczyciela/-kę do udziału w projekcie dotyczącym praw człowieka.

Zorganizuj szkolne warsztaty o prawach człowieka.

Zorganizujcie w szkole wystawę obrony praw człowieka i ich łamania.

Zorganizujcie w szkole pokaz filmu poruszającego temat praw człowieka.

Strony