W niektórych krajach cały czas stosowana jest kara śmierci za popełnione przestępstwa. Sama kara śmierci to bardzo kontrowersyjny temat. Przytoczmy kilka argumentów, dlaczego powinna ona zostać zniesiona. Po pierwsze, taka wykonanie takiej kary jest poniżające i okrutne dla skazanego. Po drugie, sędzia orzekający karę jest tylko człowiekiem i może się pomylić. A po trzecie, kara śmierci może stać się narzędziem w rękach władzy do pozbywania się np. niewygodnych przedstawicieli opozycji. Dlatego przyłączcie się do kampanii przeciwko wykonywaniu kary śmierci. Zorganizujcie akcję zbierania podpisów pod petycją, która może pomóc jednej z osób czekających na wykonanie kary.

Wejdźcie na stronę kampanii ,,Świat wolny od kary śmierci” prowadzonej przez Amnesty International. Znajdziecie tam opisy osób, na rzecz których zbiera się podpisy w tym roku. Po zapoznaniu się z opisami, wydrukujcie wybraną petycję. Czas wyruszyć po podpisy! Poproście o podpisanie petycji rodzinę, sąsiadów i znajomych. Zwróćcie się do pracowników i uczniów z waszej szkoły. Udajcie się też w miejsca, gdzie spotyka się wiele osób, miejski rynek czy dom kultury. Pamiętajcie, im więcej podpisów zbierzecie, tym większa szansa, że wasza petycja przyniesie pożądany skutek. Petycje wraz zebranymi podpisami prześlijcie na adres Amnesty International.

 

Wróć do wszystkich działań