„Gospodarz szkoły” - zamień szkołę według własnego planu.

SU tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły, jak widzą jego działanie?

Dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia działania może być sonda dotycząca aktualnych kwestii, które są istotne dla twojej szkoły.

Opublikujcie na stronie szkoły sondę i sprawdźcie, co sądzą uczniowie w ważnej dla nich sprawie.

Zorganizuj spotkanie z działaczami lokalnej organizacji pozarządowej.

Sprawdźcie, czy w waszej miejscowości funkcjonuje BIP.

Tylko głos nieoddany jest głosem zmarnowanym. Zorganizuj kampanię społeczną zachęcającą do udziału w wyborach.

Jakiś problem wyjątkowo nurtuje uczniów w waszej szkole?

Powołajcie szkolnego Rzecznika Praw Dziecka.

1% dla Organizacji Pożytku Publicznego.

Strony