28-03-2014

Czym jest przedsiębiorczość społeczna?Jest to specyficzny rodzaj biznesu, który, tak jak tradycyjne firmy – realizuje cele ekonomiczne - ale ważniejsza dla niego jest realizacja celów społecznych.

 

Samo pojęcie przedsiębiorczości społecznej składa się z dwóch słów: przedsiębiorczość + społeczna. Przedsiębiorczość świadczy o biznesowym nastawieniu przedsiębiorstw społecznych: działają one na otwartym rynku i konkurują z tradycyjnymi firmami - muszą zarabiać aby się utrzymać. Przymiotnik społeczna świadczy jednak o specyficznym charakterze tych przedsiębiorstw. Ich głównym celem nie jest gromadzenie zysku – bogacenie się właścicieli, lecz realizacja jakiejś misji społecznej.

W przedsiębiorstwach społecznych istotnym elementem jest demokratyczny i wspólnotowy charakter zarządzania firmą. Pracownik nie jest trybikiem w większej maszynie biznesowej, lecz traktowany jest jako partner, ma realny wpływ na los firmy. Zyski z działalności firmy nie są własnością szefa, który może zrobić z nimi co mu się podoba, lecz przeznaczane są na rozwój przedsiębiorstwa.

Łączenie przez przedsiębiorstwa społeczne celów społecznych z działalnością ekonomiczną pozwala im być realnym podmiotem dającym zatrudnienie swoim członkom, a także daje możliwość wpływania na otaczający nas świat społeczny.

 

Stefan Kołucki