24-04-2013

Dostrzegając potrzebę współpracy pomiędzy rządem, a partnerami społeczno- gospodarczymi powstała organizacja pozarządowa Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Jest to wizja zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw. 

 

CO TO JEST CSR ?

CSR czyli Corporate Social Responsibility oznacza Społeczną Odpowiedzialność Biznesu. To koncepcja, według której konkretne przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska czy prawa człowieka na etapie budowania swojej strategii. Organizacje biznesowe zwracają większą uwagę na interesariuszy, którzy mają wpływ na innowacyjność firm, ich efektywność czy inwestycje w zasoby ludzkie. Wydatki związane z CSR należy traktować jako inwestycję w innowację, a nie koszt.

 

KORZYŚCI CSR

Przede wszystkim korzyścią jest wzrost zainteresowania inwestorów, którzy wolą robić interesy z firmą zarządzaną w sposób przejrzysty, odpowiedzialnie budującą swój wizerunek. Takie przedsiębiorstwo jest wiarygodniejsze. Zwiększająca się grupa konsumentów stawia na ekologiczność produktu, czy usługi. Ceniona jest też społeczna działalność firmy, dzięki której zyskuje się zaufanie mieszkańców, czy też władz samorządowych. Stosowanie zasad CSR sprawia, że firma zdobywa przewagę konkurencyjną, a jeśli chodzi o polskie przedsiębiorstwa – zyskują prestiż na rynku międzynarodowym. Dzięki CSR firma unika złego partnerstwa, motywuje pracowników, którzy dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, ekologiczności odnoszą się z większym uznaniem do funkcjonowania przedsiębiorstwa, wiedząc że ta aktywność skierowana jest m.in. na ich problemy. Firma uzyskuję także lepszych pracowników.

 

NARZĘDZIA REALIZACJI CSR

• Kampanie społeczne
• Marketing zaangażowany społecznie
• Programy etyczne
• Nadzór korporacyjny
• Eko-znakowanie
• Znakowanie społeczne
• Inwestycje społecznie odpowiedzialne

 

DUŻE I MAŁE FIRMY

Społeczna Odpowiedzialność nie skupia się tylko na wielkich korporacjach, ale ma na uwadze także małe, dobrze prosperujące firmy. Małe przedsiębiorstwa mają często lokalny rodowód. Funkcjonują w miejscu, gdzie żyją ich właściciele i pracownicy, dzięki czemu są blisko lokalnych spraw. Te przedsiębiorstwa zazwyczaj angażują się w lokalne problemy, chociażby związane z edukacją. CSR może być realizowana na różne sposoby, zależą one tylko i wyłącznie od kreatywności i środków firmy.

 

POLSKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ponad 2/3 menadżerów polskich firm zna i korzysta z zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Coraz więcej tych przedsiębiorstw dostrzega korzyści wynikające z CSR. O coraz większym zainteresowaniu koncepcją odpowiedzialności przedsiębiorstw świadczyć może rosnąca z roku na rok liczba firm prezentujących swe praktyki w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce” wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz wystawiających się na Targach Dobrych Praktyk Biznesowych. Forum Odpowiedzialnego Biznesu współpracuje m.in. z : AVIVA, Grupą Lotos, Grupą Żywiec, Siemens, PZU, ProLogis, Polską Telefonią Cyfrową, Orange Polska, Nestle Polska, PKN Orlen, Microsoft, Bayer i innymi.
 

W opinii społeczeństwa, administracja publiczna powinna odgrywać rolę lidera w promowaniu CSR. My jako obywatele Polski też PROMUJMY ODPOWIEDZIALNY BIZNES !

Anna Majcher

Zdjęcie : CC BY inSOLense, opr. Hubert Wasielewski