27-09-2012

Termin wyborów powinien zostać ustalony na dzień, w którym wszyscy uczniowie będą mogli zagłosować. W celu zachowania demokratycznych procedur należy przestrzegać następujących zasad:

 

  • godziny wyborów są wcześniej określone i podane do publicznej wiadomości. Wybory powinny trwać przez cały czas trwania lekcji, umożliwiając uczniom oddanie głosu podczas każdej przerwy i po zakończeniu lekcji. Sugerowany czas trwania szkolnych wyborów to od 20 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji do 20 minut po zakończeniu ostatniej lekcji w dniu wyborów. W szczególnych przypadkach (niemożliwość ustalenia jednego dnia, w którym obecna będzie większość uczniów szkoły) wybory mogą być rozłożone na dwa dni;
  • urna wyborcza znajduje się w jednym, stałym i określonym miejscu. Niedopuszczalne są praktyki „obchodzenia” klas z urną wyborczą – jest to łamanie zasady tajności wyborów i pole do nadużyć;
  • lokal wyborczy – miejsce, w którym znajduje się urna i pracuje komisja, powinien być w dniu wyborów wyłączony z wszelkiego innego użytkowania. Musi to być miejsce łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone. Optymalne lokalizacje lokalu wyborczego to osobna klasa, aula, sala gimnastyczna lub w ostateczności wydzielony zaułek korytarza;
  • w lokalu wyborczym zapewnione są warunki do tajności glosowania; znajdują się tam miejsca, w których każdy może oddać głos w spokoju i z zapewnieniem tajności (parawany, kabiny wyborcze);
  • uczniowie głosują na uprzednio przygotowanych kartach do glosowania zawierających nazwiska wszystkich kandydatów. Głosować należy przez postawienie znaku X przy nazwisku wybranego kandydata;
  • uczniowie chcący oddać głos w trakcie przerwy lub po lekcjach mogą udać się do lokalu wyborczego, w którym po przedstawieniu komisji legitymacji i podpisaniu się na liście wyborców otrzymują kartę do głosowania. Nie zalecamy „klasowego” chodzenia na wybory podczas lekcji – oddanie głosu powinno być indywidualną decyzją każdego ucznia;
  • członkowie komisji przez okres trwania wyborów znajdują się w pomieszczeniu z urną wyborczą. Dyrekcja powinna udzielić tym osobom specjalnego zwolnienia z lekcji na czas wyborów.

 

Materiał pochodzi z publikacji programu Samorząd Uczniowski "Wybory do władz SU – poradnik praktyczny".

 

Zdjęcie: Publiczne Gimnazjum w Klukowie

za: wybory.ceo.org.pl

 

Wróć do wszystkich instrukcji z działu