27-09-2012

Artykuł 55 (p. 5 ust.6) Ustawy o systemie oświaty stwierdza, że prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu ma samorząd uczniowski (czyli wszyscy uczniowie szkoły). Zatem jest to prawo gwarantowane ustawowo.

Niestety, w wielu szkołach jest ono łamane – opiekuna wyznacza dyrektor lub rada pedagogiczna. Dlatego zalecenie, że samorząd uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela do pełnienia funkcji opiekuna SU, zawarł również w swojej uchwale Sejm Dzieci i Młodzieży.

Z dyrektorem walczyć nie warto, ale jeśli chcecie wprowadzić wybory opiekuna u siebie w szkole, na pewno możecie spróbować namówić dyrekcję do zmiany stanowiska. Warto przygotować szereg argumentów przemawiających za tą zmianą. Wśród nich takie jak:

- mandat i legitymizacja, jakie opiekunowi dają w wyborach powszechnych wszyscy uczniowie szkoły, jest nieporównywalnie lepszy od takiego przekazanego odgórnie przez jedną osobę;

- uczniowie wybierają nauczyciela, do którego mają zaufanie, a tylko taki opiekun może stać się gwarantem praw ucznia w szkole;

- uczniowie głosować będą też na tych nauczycieli, u których widzą wolę i energię do działania, a jednocześnie takich, którzy mogą się stać źródłem inspiracji, motywacji i wsparcia dla działań uczniowskich;

- wybory powszechne mogą zwiększyć prestiż funkcji opiekuna.

 

Korzyści z takiego wyboru opiekuna będą więc obustronne - i tego typu argumenty powinniście przedstawić swojemu dyrektorowi. Jeśli rozmowa z dyrektorem nie pomoże, zawsze możecie spróbować inaczej wpłynąć na zmianę jego stanowiska, np. poprzez przygotowanie petycji o zmianę sposobu wyboru opiekuna SU, którą podpiszą wszyscy uczniowie szkoły.

 

Jak wybierać?

Nawet jeżeli wasz dyrektor nie ma nic przeciwko temu, aby to uczniowie wybrali swojego opiekuna, to i tak musicie jeszcze zdecydować, czy wybór opiekuna odbywać się będzie poprzez wybory powszechne i nauczyciele będą kandydować na zasadach podobnych jak uczniowie, czy wybór opiekuna oddelegujecie na nowo wybrany zarząd SU (jako reprezentację całego SU), który „przesłucha” dobrowolnie zgłoszonych kandydatów i spośród nich wybierze tego najlepszego.

Plusem pierwszego rozwiązania jest możliwość poznania i ocenienia kandydatów na opiekunów przez wszystkich uczniów. Za drugim rozwiązaniem przemawia argument, że to władze SU będą współpracować z opiekunem, więc im należy pozostawić ten wybór.

 

Kogo wybierać?

Organizując powszechne wybory na opiekuna SU, spróbujcie namówić całą radę pedagogiczną do kandydowania – wówczas zyskacie możliwość większego wyboru, a i sama kampania będzie sprawiedliwsza (każdy nauczyciel ma równe szanse, aby zostać wybranym). Zdarzają się oczywiście sytuacje, w których namówienie waszych ulubionych nauczycieli do kandydowania wydaje się niemożliwe. Jeżeli np. pani od polskiego nie chce brać udziału w wyborach, musicie to uszanować – bowiem najczęstsze przyczyny odmowy to zwykły brak czasu czy przeładowanie obowiązkami.

 

Pozostaje jeszcze pytanie, czy startować w wyborach powinni również wychowawcy klas? Funkcja opiekuna SU mocno obciąży każdego nauczyciela nową liczbą zadań, dlatego może jednak lepiej pozwolić wychowawcom skupić się wyłącznie na obowiązkach klasowych i umożliwić kandydowanie tylko nauczycielom „wolnym”...

 

Materiał pochodzi z publikacji programu Samorząd Uczniowski "Wybory do władz SU – poradnik praktyczny".

 

Zdjęcie: Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze

za: wybory.ceo.org.pl

 

Wróć do wszystkich instrukcji z działu