Ogrom pracy, zapału i energii, ale także duża dawka uśmiechu, wrażeń i nowych znajomości – tak w skrócie wyglądało dwudniowe posiedzenie komisji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która pracowała nad projektem uchwały tegorocznej sesji.

 

Warsztatowe początki …

Przygoda z komisją rozpoczęła się w sobotę, 12 maja. Posłanki i Posłowie przyjechali do Sulejówka z całej Polski. Wspólny obiad i chwila wolnego przed warsztatami zdecydowanie ułatwiły integrację. Wiele osób kojarzyło się już dzięki wirtualnym dyskusjom prowadzonym dzięki grupie na Facebooku, przez co ośrodek szybko zapełnił się gwarem śmiechu i rozmów.

W trakcie sobotnich warsztatów młodzi przymierzali się do stworzenia projektu uchwały, nad którą debatować będą wszyscy posłowie i posłanki XVIII SDiM już 1 czerwca. Pracowali w trzech grupach, każda zajmowała się innym zagadnieniem związanym z demokracją w szkole (i tym samym inną częścią uchwały): szkolnymi instytucjami demokratycznymi i ich funkcjonowaniem, współdecydowaniem o szkolnych sprawach oraz sposobem, w jaki szkoła może wspierać udział uczniów w życiu szkoły.

Część osób wydawała się rozczarowana faktem, że uchwała SDiM nie ma mocy prawnej lecz jest tylko zbiorem zaleceń dla szkół, które chcą pracować w sposób bardziej demokratyczny. Nie osłabiło to jednak morale tych, którzy dostrzegli w tym dokumencie źródło praktycznych wskazówek dla młodych uczniów i uczennic chcących działać na rzecz swoich szkolnych kolegów i koleżanek. Dzięki temu warsztaty zakończyły się pierwszymi merytorycznymi wnioskami i wszyscy mogli oddać się wieczornym radościom integracji.

 

 

… i sejmowy koniec

Następnego dnia uczestnicy zebrali się w gmachu Sejmu RP, by tam dokończyć dyskusję nad projektem i wybrać swoich przedstawicieli – prezydium komisji, posła sprawozdawcę oraz marszałków. Zwłaszcza ostatni wybór wywołał sporo emocji i kontrowersji. Aż 17 kandydatów stanęło w szranki o miejsce za stołem prezydialnym. Głosowanie było tym trudniejsze, że nie przewidywało prezentacji kandydatów – ogromną rolę odegrały więc sojusze zawarte poprzedniego dnia. Ostatecznie obrady 1 czerwca poprowadzą Robert Gontarz, Zuzanna Zapotoczna i Marcin Zakrzewski.

Nie mniej emocji wywołały głosowania nad propozycjami przedstawionymi przez każdą z grup. Dyskusja była zażarta i chwilami odbiegała od sedna sprawy. Młodzieżowi posłowie i posłanki na własnej skórze przekonali się, jak trudne potrafi być dochodzenie do konsensusu i skupianie się na merytorycznym działaniu przez tak długi czas. Wśród zgłaszanych poprawek nie zabrakło uwag natury … stylistycznej i interpunkcyjnej, co szybko zaczęło być przyjmowane wybuchami radości. Uczestnikom komisji trzeba jednak przyznać, że wykazali się dużą uważnością i wolą ciężkiej pracy. W efekcie cały projekt uchwały po poprawkach został przyjęty.

 

 

Po ciężkiej pracy nadszedł czas na … pracę!

Teraz do prac mogą się włączyć posłowie i posłanki, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu komisji.Projekt uchwały jest już dostępny na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej. To czas, kiedy wszyscy mogą zapoznać się z nim i przygotowywać ewentualne poprawki, które zostaną zgłoszone 1 czerwca. Wtedy też poddany pod głosowanie zostanie ostateczny kształt uchwały.

Mamy nadzieję, że XVIII sesja okaże się dużym sukcesem i zainspiruje młodych działaczy i działaczki do zmian w swoich szkołach! Spodziewajcie się już niebawem nowych artykułów wspierających zmiany w szkolnym środowisku. Zapraszamy też do dyskusji o projekcie uchwały na naszej facebookowej stronie!

Paula Langnerowicz