Czy śledzicie informacje o bieżących wydarzeniach społeczno-polityczno-gospodarczych? Czy wymieniacie się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi życia społecznego w Polsce i na świecie? Jeśli nie, załóżcie w swojej szkole Młodzieżowy Klub Dyskusyjny!

Nie bójcie się kontrowersyjnych tematów, prowadźcie gry słowne i wymiany zdań, które pozwolą Wam się zintegrować i poznać poglądy innych. Rozmawiajcie o tych dziedzinach życia społecznego, które szczególnie nurtują opinię publiczną, ale także wymagają dobrego przygotowania merytorycznego. Pamiętajcie jednak o sumiennym przygotowaniu argumentów, zasadach prowadzenia dyskusji i szanowaniu zdania drugiej osoby!

Możecie zaprosić ekspertów, którzy przybliżą Wam temat bądź będą reprezentować poszczególne grupy społeczne, które wypowiedzą swoje stanowisko na tematy dla Was najistotniejsze. Pozwoli Wam to na poznanie różnych opinii, które pomogą Wam uporządkować swoje poglądy społeczne, polityczne itp.

Zakładając taki klub dyskusyjny pokażecie młodym ludziom, że kwestie społeczne dotyczą (bądź będą dotyczyć w przyszłości) także ich. Dlatego tak ważna jest sztuka merytorycznej dyskusji.

 

Doskonałym przykładem na to, że warto organizować debaty i popularyzować aktywną postawę wobec działań polityczno-społecznych jest II LO im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie.

Uczniowie, z inicjatywy dyrektora szkoły, założyli we wrześniu Szkolny Klub Dyskusyjny „Poszukiwaczy sensu w bezsensie”. Członkowie tej grupy spotykają się cyklicznie na zebraniach, ustalając plan pracy na następne miesiące.

Do pierwszych działań klubu zalicza się m.in. organizację debat kandydatów do Senatu RP, a także debata z osobami chcącymi ubiegać się o mandat poselski.

 

Inspirację nadesłał Krystian Maciejca z II LO im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie

Zdjęcia z archiwum autora inspiracji