Chcesz działać na skalę lokalną, krajową czy nawet międzynarodową? Masz głowę pełną pomysłów i nie wiesz, co z nimi zrobić? A może chcesz zdobyć nowe doświadczenia, poznać nowych ludzi, trochę popodróżować i przede wszystkim zrobić coś kreatywnego? Jeżeli tak, to program "Młodzież w Działaniu" jest właśnie dla Ciebie!

 

Czym jest „Młodzież w działaniu”?

To program edukacyjny Komisji Europejskiej skierowany do młodzieży w wieku 13-30 lat. Pozwala on młodym ludziom otrzymać fundusze na swoje działania, a przy tym realizować swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia, w ramach edukacji pozaformalnej (działań pozaszkolnych z wykorzystaniem oryginalnych metod pracy). Składa się on z pięciu akcji:

Akcja 1. Młodzież dla Europy

Akcja 1.1 - wymiany młodzieży - to międzynarodowe spotkania młodych ludzi, mogą mieć przeróżną tematykę i program, muszą jednak promować tolerancję

Akcja 1.2 – inicjatywy młodzieżowe - to wszelkiego rodzaju projekty skierowane do lokalnej społeczności, zarówno krajowe jak i międzynarodowe

Akcja 1.3 – młodzież w demokracji - to projekty lokalne, krajowe, międzynarodowe… wszystkie mają uczyć aktywnego obywatelstwa i ułatwiać młodzieży start w życiu publicznym,

Akcja 2. wolontariat europejski (European Voluntary Service) umożliwia młodym ludziom podjęcie pracy społecznej za granicą, przez co mają rozwijać swoją osobowość.

Akcja 3. Młodzież w świecie finansuje współpracę młodzieży z krajów programu z ich rówieśnikami z krajów sąsiedzkich.

Akcja 4. Systemy wsparcia młodzieży umożliwia współpracę pomiędzy organizacjami młodzieżowymi, organizację szkoleń, staży, wizyt przygotowawczych…

Akcja 5. Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowychczyli w skrócie polityka młodzieżowa. Umożliwia organizację projektów wspierających dialog pomiędzy młodymi ludźmi a osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową.

 

Dlaczego warto?

Najlepszą reklamą dla programu mogą być tylko opinie, jego odbiorców, bo zazwyczaj jest tak, że od uczestnictwa przechodzą oni do samodzielnego organizowania projektów.

„Program daje wiele możliwości. Dzięki niemu miałam okazję uczestniczyć w wymianie międzynarodowej „Open Sounds” oraz projekcie „Powiedz Tak!”. „Młodzież w działaniu” pozwala nie tylko na rozwijanie swoich pasji, ale przede wszystkim pomaga w rozwijaniu samego siebie i swoich umiejętności. Dzięki niemu kształtujemy swoje postawy, mamy okazję zawrzeć nowe znajomości czy też po prostu wyjechać za granicę. Bez niego nie byłoby to możliwe z wielu powodów. I przede wszystkim dzięki niemu można oderwać się od nauki i zdobywać oraz wymieniać się doświadczeniami poprzez przyjemną pracę połączoną z zabawą.” – Milena Ruczkowska

„Po udziale w wymianie międzynarodowej zdałam sobie sprawę, jak ważna jest znajomość języka angielskiego. Stałam się bardziej otwarta na znajomości z nowymi ludźmi oraz zaczynam przezwyciężać swoją nieśmiałość. Chcę brać udział w różnych działaniach, zajęciach, np. brać udział w pracach samorządu szkolnego, bo już się nie boję. W tym momencie nie wyobrażam sobie siedzenia w domu i nic nie robienia. Zaczęłam wraz z koleżankami tworzyć własny projekt lokalny, bo chcemy wspólnie zmusić do działania naszą społeczność. Kiedyś na pewno bym tego nie zrobiła, dzisiaj wiem, że to także jest dla mnie i że jak chcę, to potrafię”. – Paulina Tytoń

Program zmienia życie o 180 stopni. Na początku bierze się w czymś udział, z czasem to zaczyna się podobać, a potem nagle projekt się kończy. Nie chce się tego i robi swój projekt, potem następny… I w ten sposób ludzie stają się aktywni mimowolnie.  

 

Jakie są największe plusy programu?

+ „od młodzieży dla młodzieży” – młodzież inicjuje, tworzy, przygotowuje, koordynuje i podsumowuje i bierze czynny udział w każdym etapie projektu,

+ o fundusze ubiegać się mogą nieformalnej grupy młodzieży a nie tylko organizacje i stowarzyszenia,

+ możliwość realizowania swoich pomysłów,

+ rozwijanie swoich pasji i zainteresowań,,

+ różnorodność projektów, minimalne ograniczenia tematyczne,

+ młodzież z mniejszymi szansami jest w programie priorytetowym odbiorcą,

+ poznawanie nowych kultur, przełamywanie stereotypów, uczenie się tolerancji,

+ zdobywanie nowych i wymiana doświadczeń,

+ poznawanie mnóstwa nowych ludzi, zarówno ze swojego regionu jak i całej Europy,

+ przełamywanie barier językowych,

 

Gdzie szukać informacji?

Jeśli jesteś zainteresowany programem, przede wszystkim odwiedź stronę internetową www.mlodziez.org.pl. W niektórych regionach znajdują się ośrodki szkolące programu, które organizują 2-3 dniowe szkolenia wprowadzające. Zainteresowani mogą spotkać się także z konsultantami programu, którzy organizują kilkugodzinne spotkania informacyjne. Jednak najlepiej znaleźć jest aktywnych, młodych ludzi, którzy korzystają ze środków programu i wypytać ich o ich doświadczenia.

Magdalena Sobczuk