Zastanawialiście się kiedyś, jak zorganizować kampanię, która zachęci innych do zaangażowania się w sprawy ważne dla całej społeczności? Dość rozważań, czas na działanie! Poniżej podamy wam przepis na kampanię społeczną.

 

  1. Do kogo kampania jest skierowana?

Zanim zaczniecie planować kampanię zastanówcie się, do jakiej grupy chcecie z nią trafić. Kampania może być skierowana równie dobrze do uczniów z waszej szkoli, mieszkańców osiedla lub całej społeczności waszej miejscowości.

 

  1. Do czego możemy zachęcać?

To zależy od tego, dla jakiej grupy zaadresowana jest kampania. Inne problemy nurtują społeczność waszej szkoły a inne społeczność waszej miejscowości. Możecie zachęcać:

Do zaangażowania się w wolontariat, czyli do aktywnego włączenia się w pomoc konkretnym osobom lub organizacjom. Wtedy taka kampania powinna wskazywać miejsca, w których jest taka możliwość, określać rodzaj i zakres pomocy. Na przykład, w pobliskim schronisku dla zwierząt są możliwe dwa rodzaje pomocy: zbiórka żywności dla czworonożnych podopiecznych i wychodzenie z nimi na spacer jako wolontariusz/-ka. Pomyślcie też o stworzeniu bazy danych (na przykład w formie strony internetowej, forum lub tablicy ogłoszeń), gdzie będę zamieszczane i udostępniane oferty pomocy oraz miejsca, w których ta pomoc jest potrzebna;

Do uczestnictwa lub startu w wyborach do organów samorządu terytorialnego lub po prostu – do samorządu uczniowskiego;

Do wspierania finansowego lokalnych inicjatyw i organizacji. Szczególnym celem kampanii może być zachęcenie mieszkańców do przekazywania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego, szczególnie tym działającym w waszej miejscowości;

Do zainteresowania aktualnymi problemami i sprawami, którymi żyje społeczność lokalna. Możecie skłonić mieszkańców, by regularnie sprawdzali, jakie działania podejmują władze, organizacje pozarządowe lub partie polityczne.

 

  1. Jakie narzędzia możemy zastosować w trakcie kampanii?

Hasło. Większość kampanii społecznych ma hasło przewodnie. Są trzy rzeczy, które trzeba zapamiętać przy wymyślaniu hasła. Po pierwsze, hasło musi nawiązywać do tematu całej kampanii. Po drugie, hasło powinno być przyciągające uwagę i łatwe do zapamiętania. Po trzecie, hasło NIE powinno urażać niczyich uczuć.

Ulotka/broszura/plakat. Możecie przygotować projekt oraz wydać ulotkę, broszurę lub plakat informujący o możliwościach społecznego zaangażowania oraz rozwiesić je w widocznych miejscach, w których przebywają osoby, do których kierowana jest kampania.

Film. Możecie przygotować krótki filmik promujący określony rodzaj zaangażowania i zamieścić go w szeroko dostępnych serwisach (youtube) lub stronach internetowych (szkoły, gminy). Pamiętajcie, że powinien być on przygotowany z zachowaniem przepisów o przestrzeganiu praw autorskich oraz przy pomocy legalnego oprogramowania.

Internet. Generalnie bardzo ważnym narzędziem prowadzenia kampanii może być Internet. Szczególnie popularne serwisy społecznościowe dają wiele możliwości, choćby: zamieszczanie zdjęć, tworzenie aplikacji, informacja o wydarzeniach. Ciekawym rozwiązaniem może być również stworzenie newslettera lub strony internetowej.

Happening. Możecie przygotować happening, który poruszy temat ważny dla waszej społeczności. Zadbajcie o to, by program happeningu był atrakcyjny. Wtedy więcej osób będzie w nim uczestniczyć.;

Spotkania. Elementem uzupełniającym kampanie mogą być różnego rodzaju spotkania, takie jak prezentacje, debaty, wykłady lub szkolenia, związane z tematem kampanii. Kto może poprowadzić takie spotkania? To zależy od tego, kto stanie się waszym sojusznikiem. Poniżej wskazujemy kilka grup, z którymi warto podjąć współpracę.

 

  1. Z kim warto współpracować podczas realizacji kampanii?

Z przedstawicielami lokalnych mediów, dziennikarzami. Lokalne media mogą pomóc w wypromowaniu waszej kampanii.

Z organizacjami i instytucjami, które zapewniają miejsca pracy wolontariuszom. Warto uzgodnić wcześniej, jakiego rodzaju zaangażowania oczekują, jak wielu osób potrzebują, jaki charakter ma wykonywana praca. Takie organizacje mają też wielu ekspertów, z którymi będziecie mogli skonsultować cały projekt kampanii. Może jakaś instytucja zgodzi się objąć kampanię patronatem? Sprawdźcie to. Zwróćcie się do określonej instytucji z podaniem, w którym przedstawicie swoją prośbę i dokładnie opiszecie swój projekt.

Zosobami zajmującymi się zawodowo tak zwanym PR (public relations) oraz marke-tingiem lub reklamą. Być może wśród znajomych waszych rodziców lub w gronie absolwentów szkoły, w której się uczycie, są takie osoby. Warto się tego dowiedzieć.  

 

  1. Jak podsumować kampanię?

Jeśli macie łatwy dostęp do grupy osób, do której kierowana była kampania (np. uczniowie szkoły), można po jej zakończeniu przeprowadzić krótką ankietę. Pytania w niej umieszczone powinny dotyczyć tego, czy dana osoba zauważyła działania podejmowane w ramach kampanii, czy zapamiętała jej główne hasło lub widzi jakieś zmiany, które nastąpiły w wyniku kampanii. Wyniki ankiety pozwolą ocenić skuteczność przeprowadzonej kampanii. To cenne wnioski, które przydadzą się przy organizowaniu kolejnego równie dużego wydarzenia.

 

Materiał powstał w ramach dofinansowania przyznanego przez Fundację Bre Banku.

Zdjęcie: CC BY-SA Ahorcado2