Wiele ważnych i ciekawych dzieł sztuki – filmów, książek, ballad – opowiada o losach rodziny. Wciągają nas historie serialowych rodów: Soprano, Mostowiaków czy Forresterów. Potrafimy opowiadać o losach naszych książkowych i telewizyjnych ulubieńców, ale… niekiedy mamy problemy z odtworzeniem historii naszej rodziny. W tym działaniu zachęcamy do przyjrzenia się swoim bliższym i dalszym krewnym, a także samemu sobie. Spróbuj stworzyć portret rodzinny – taki, który będzie mówił jak najwięcej o każdym jej członku i waszej wspólnej historii. Może to być instalacja, kolaż lub księga. Zaangażuj swoich rodziców, dziadków, rodzeństwo, wujków, itd. – niech każdy ma swój wkład w tworzenie portretu waszej rodziny.

Pracę nad portretem możesz zacząć od stworzenia drzewa genealogicznego rodziny. Porozmawiaj z najstarszymi krewnymi, oni będą pewnie wiedzieć najwięcej o historii rodziny. Możesz też spróbować dowiedzieć się czegoś o pochodzeniu waszych przodków z książek (m. in. poświęconych genealogii oraz heraldyce) lub Internetu. Zastanów się, jaką formę ma mieć portret waszej rodziny. Uruchom swoją wyobraźnię. Jako materiał do tworzenia portretu możesz wykorzystać zdjęcia, widokówki (np. z miejsc, które odwiedzaliście z rodzicami w wakacje), a także spisane rodzinne anegdoty oraz przepisy babci (o ile zechce je ujawnić). Namów krewnych, by każdy z nich dodał własny element do tworzącego się portretu. Kiedy portret będzie gotowy zaprezentuj go rodzinie. Efekty pracy możesz pokazać podczas specjalnie zorganizowanego spotkania z krewnymi lub przy okazji świąt czy uroczystości rodzinnych.

 

(zdjęcie: BY Rabb i dAttack, opracował: Hubert Wasielewski)

 

Wróć do wszystkich działań