Fair Trade, czyli Sprawiedliwy Handel, to ruch wspierający producentów i pracowników z krajów dopiero rozwijających się. W ramach Fair Trade producenci otrzymują uczciwą cenę za swoje produkty. Natomiast ludziom pracującym przy powstawaniu produktów fairtrade zapewnia się odpowiednie warunki pracy i godziwe wynagrodzenie. Wesprzyjcie Sprawiedliwy Handel. Zorganizujcie tydzień promocji produktów fair trade w szkolnym sklepiku.

Zapytajcie właścicieli szkolnego sklepiku, czy zgodzą się wziąć udział w akcji. Wyjaśnijcie, dlaczego jest ważne promowanie produktów pochodzących ze Sprawiedliwego Handlu. Pomóżcie znaleźć dostawców oferujących produkty fairtrade. Wskazówki, jak szukać takich produktów, znajdziecie na stronie: fairtrade.org.pl Zachęćcie innych do sięgnięcia po takie produkty. Rozlepcie w szkole plakaty, które opisują, na czym polega Sprawiedliwy Handel. Na ulotkach możecie za to umieścić listę produktów fairtrade, które są dostępne w waszym sklepiku szkolnym. Może niektóre z tych produktów uda się wprowadzić do oferty sklepiku na stałe?

 

(Zdjęcie:  CC BY AMORxRIP, opr. Hubert Wasielewski)