Chcesz zorganizować spotkanie, którego celem lub jednym z punktów jest rozmowa? Przeczytaj instrukcję i dowiedz się, jak przygotować oraz poprowadzić dyskusję.

1. Osoba prowadząca dysksuję

Spotkanie oraz dyskusja mogą być przygotowywane przez grupę organizatorów. Spośród nich warto wybrać jednak jedna osobę, która poprowadzi dyskusję. To ona na początku przedstawi uczestnikom plan spotkania, wprowadzi ich w temat i będzie czuwać nad porządkiem rozmowy (np. nad tym, aby wszyscy chętni mieli możliwość wypowiedzenia się).

2. Wprowadzenie do dyskusji

Brałaś/brałeś już udział w spotkaniach, podczas których prowadzona była dyskusja? Jeśli tak, to pewnie wiesz, że jest to innego rodzaju rozmowa niż te prowadzone w domu czy na imprezie ze znajomymi. Czasem uczestników takiego spotkania trudno jest skłonić do wyrażenia własnej opinii. Zwłaszcza początek może być trudny, gdy brakuje osoby odważnej, która pierwsza zabierze głos. Wielu uczestników może odczuwać lęk przed tym, że zadając pytanie wykażą się brakiem wiedzy albo skomentują coś w niewłaściwy sposób. Dlatego ważne jest, aby jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji w ciekawy sposób wprowadzić uczestników spotkania w temat. Osoba prowadząca spotkanie powinna przygotować krótkie (ok. 15 min.) "zagajenie", które przybliży związane z tematem zagadnienia. Jeśli np. podczas spotkania zostanie pokazany film, dobrze jest powiedzieć o tym w jakich okolicznościach powstał, jak został oceniony, czego dotyczy, na co warto zwrócić uwagę. Jeżeli na spotkaniu pojawiają się zaproszeni goście – eksperci, należy ich przedstawić.

3. Zagadnienia do dyskusji

Osoba/osoby organizujące spotkanie powinny przygotować listę zagadnień, które ich zdaniem warto poruszyć. Na jej podstawie można też przygotować pytania do uczestników i gości. Oczywiście nie należy się tego zbyt sztywno trzymać. Nie da się dyskusji zaplanować od początku do końca (i dobrze!). Może się okazać, że dla uczestników spotkania inne wątki okażą się bardziej interesujące, niż te przewidziane przez organizatorów. Rolą prowadzącego jest panowanie nad tym, żeby dyskusja pozostała żywa i ciekawa dla uczestników, a jednocześnie nie odeszła za daleko od tematu głównego.

4. Podsumowanie dyskusji

Na zakończenie dyskusji warto, aby osoba prowadząca spróbowała podsumować rozmowę. Jakie kwestie zostały poruszone? Jakie opinie się pojawiały? Czy udało się dojść do wspólnych wniosków?

 

Materiał powstał w ramach dofinansowania przyznanego przez Fundację Bre Banku.

(Zdjęcie: CC BY Fotos Gov/Ba, opr. Kacper Biaduń)