Uchodźcy z Bliskiego Wschodu uciekają przed bombami do środkowej i zachodniej Europy, szukając zrozumienia u ludzi, którzy nie zaznali wojny od ponad 70 lat. Widujemy ich stłoczonych w przygranicznych obozach i na dworcach, u jednych budzą litość, u innych agresję. Nasze doświadczenia są zbyt różne – choć na ogół wiemy coś o wojnach toczących się w ich krajach, nie potrafimy sobie wyobrazić, przez co przeszli. Uruchomiona kilka dni temu internetowa platforma edukacyjna „Ulica Antakia” może nam choć trochę w tym pomóc.

Omar, Kamil, Falak, Gajda, Alia, Abdullah i Ali mieszkają przy ulicy Antakia w którymś z miast Bliskiego Wschodu, aż do czasu, gdy wybuch wojny zmusza ich do ucieczki. Wyszczególnieni z tłumu bezimiennych uchodźców, różniący się między sobą wiekiem, statusem i aspiracjami, wydają się nam bliżsi. Dzięki krótkim animacjom zamieszczonym na platformie możemy prześledzić losy bohaterów już od momentu, w którym sytuacja zmusiła ich – nieraz w bardzo brutalny sposób – do trudnego wyboru emigracji. Dalej towarzyszymy im w długiej wędrówce przez uchodźcze szlaki, obserwujemy ich pertraktacje z nieuczciwymi przemytnikami, walkę z głodem i pragnieniem, wyobrażamy sobie zgrozę morskich przepraw i mozół pieszych podróży przez Bałkany, które nie wszystkim dane będzie przetrwać. W międzyczasie dowiadujemy się o dzielących nas różnicach kulturowych i o tym, co mamy ze sobą wspólnego, o tym, jak spędza się czas w obozie uchodźczym, a wreszcie o tym, jak ważne jest posiadanie na trasie smartfona.

Poza animacjami na stronie znajdziemy również wiele rzetelnych informacji o uchodźcach, zawartych w krótkich, oszczędnych notkach. Dowiemy się z nich m.in. o skali działań wojennych na Bliskim Wschodzie i w Afryce, o działalności Państwa Islamskiego i grup przestępczych powiązanych z przemytnikami, o nastrojach antyimigranckich w Europie, a także o sytuacji kobiet i dzieci usiłujących się tam dostać. Platforma „Ulica Antakia” kierowana jest do wszystkich, ale dostępne są na niej również materiały przeznaczone specjalnie dla kadry pedagogicznej, personelu medycznego i pracowników socjalnych, zainteresowanych pomocą uchodźcom.

Witryna powstała z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego „Nomada” w ramach projektu „Marhaba – bo warto przekraczać różne granice”, realizowanego razem z Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym we Wrocławiu oraz Dziennikiem Opinii Krytyki Politycznej i współfinansowanego w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.

Adres strony „Ulica Antakia”: http://www.ulicaantakia.com/

Opracował: Jonathan Scovil