Na podwórku może mieszkać 10 gatunków mrówek, które prowadzą ze sobą wojny, organizują zbójeckie wyprawy i zawierają sojusze. Obok Was może żyć nawet 30 różnych gatunków ptaków, dla których miasto przypomina las, łąkę, step, a nawet góry. Kto z Was wiedział, że w mieście można spotkać kilkanaście gatunków nietoperzy i setki różnych owadów? Ilość różnorodnych roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych jest ogromna. Warto się tej różnorodności lepiej przyjrzeć, pokazać ją naszym kolegom z koleżankom z klasy, rodzicom, sąsiadom i sąsiadkom, organizując lokalną akcję na rzecz przyrody!

Grafika przygotowana w ramach programu "Zgodnie z Naturą"

Grafika przygotowana w ramach programu "Zgodnie z Naturą"

W jaki sposób działać, aby budować świadomość i zaangażowanie społeczne w temacie ochrony bioróżnorodności? Co zrobić, aby zwiększać zainteresowanie mieszkańców i mieszkanek okoliczną przyrodą? W jaki sposób zmieniać perspektywę postrzegania obszarów chronionych jako terenów zamkniętych?

Bez względu na to czy jesteś nastolatkiem czy osobą dorosłą i możesz działać na rzeczy ochrony przyrody na swoim podwórku. Dzięki planowaniu i przeprowadzaniu działań lokalnych, masz szansę lepiej poznać okolicę w której mieszkasz, swoich sąsiadów i sąsiadki, a także odkryć wartość angażowania się w sprawy najbliższego otoczenia.

W organizacji akcji społecznej może okazać się pomocna metoda projektu polegająca na pracy – indywidulanej lub zespołowej – nad zadanym tematem. Praca metoda projektu może stanowić dobre przygotowanie do dorosłego życia – w wielu zawodach pracuje się przecież od projektu do projektu.

Zobacz jakie działania podjęła młodzież na rzecz promocji walorów środowiska naturalnego w ich okolicy i na rzecz ochrony bioróżnorodności, w ramach ogólnopolskiego projektu „Zgodnie z Naturą”. Być może ich pomysły zainspirują Cię do działania i do poszukiwania nowych sposobów na zawarcie sztamy z przyrodą :)

Młodzież ze szkoły w Marcyporębie przeprowadziła działanie, w którym ich społeczność lokalna jeszcze nigdy nie brała udziału – zorganizowali edukacyjną grę po okolicy. Gra miała charakter gry terenowej i dotyczyła promocji aktywnej turystyki w plenerze oraz walorów przyrodniczych i kulturowych Marcyporęby i Gminy Brzeźnica. Adresatami gry byli uczniowie i uczennice wraz z rodzicami z dwóch sąsiednich szkół podstawowych. Wyszliśmy z założenia, że gra terenowa jest formą zabawy, dzięki której możemy potraktować Marcyporębe i jej okolicę jako planszę do gry – wspomina pani opiekunka projektu.

Gra terenowa przygotowana przez młodzież ze Szkoły Podstawowej w Marcypanie w ramach ścieżki projektowej "Zielona inwentaryzacja"

Materiał pomocniczy, który przeprowadzi Was krok po kroku przez proces przygotowania i realizacji gry terenowej o tematyce walorów przyrodniczych dla społeczności lokalnej znajdziesz TUTAJ.

Młodzież ze szkoły w Szczawinie chcąc uświadomić mieszkańcom i mieszkankom różnorodność krajobrazów w okolicy, zorganizowała plener fotograficzny z wykorzystaniem własnoręcznie przygotowanych aparatów otworkowych. Dokładną instrukcję jak przygotować sprzęt fotograficzny i w jaki sposób zaangażować społeczność lokalną do uczestniczenia w akcji znajdziesz TUTAJ.

Podczas pleneru fotografowali unikatowe pod względem walorów przyrodniczych tereny w Gminie Zgierz, które zostały objęte formą ochrony Natura 2000. Wykonane zdjęcia stanowiły atrakcyjny materiał wykorzystany do przygotowania przez nich spotu filmowego i prezentacji, które zostały przedstawione społeczności lokalnej podczas imprezy szkolnej „Dzień otwartych drzwi”.

  

Zdjęcia metodą otworkową wykonali uczniowie i uczennice z Gimnazjum w Szczawinie w ramach ścieżki projektowej "Natura w otworku"

Z kolei grupa projektowa z Zaboru postanowiła „przysłuchać się” różnorodności dźwiękowej ich okolicy. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest opisanie brzmienia natury i zidentyfikowanie odgłosów jakie gra zamieszkiwana przez nich okolica, zorganizowali wyjątkowy bo słuchowy spacer dźwiękowy po okolicy.

Zdecydowali się odwiedzić i zarejestrować m.in. odgłosy pobliskiego lasu, ogrodu znajdującego się w niedalekim sąsiedztwie szkoły, centrum wsi Zabór – miejscu w którym jest największy ruch samochodowy. Po wyborze miejsc nagrań grupa wyposażona we własne telefony komórkowe z opcją nagrywania wyruszyła w teren. Podczas spaceru w wyznaczonych wcześniej miejscach uczniowie i uczennice nagrywali różne odgłosy jakie wydaje zamieszkiwana przez nich okolica. Efektem pracy całego zespołu były nagrania dźwiękowe z różnych miejsc. Wspólnie zdecydowali o połączeniu najciekawszych fragmentów spaceru dźwiękowego i zmontowaniu ich w postaci kilkuminutowego nagrania, który później został udostępniony na serwisie YouTube. Chcąc zaprezentować efekty swojej pracy szerokiej publiczności zespół uczniowski z Zaboru wziął udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych, corocznej imprezie organizowanej przez CEO od kilkunastu lat. W zabytkowej przestrzeni Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego na specjalnie w tym celu przygotowanym stoisku zaprezentowali różnorodność dźwięków Zaboru i przekonywali odwiedzających stoisko, że warto wsłuchać się w odgłosy natury, nie tylko będąc na łące czy w gęstym lesie. Zespół udowadniał, że zarówno centra miast, jak i małe miejscowości to sceny muzyczne dla dźwięków natury.

Więcej inspiracji i pomysłów na działanie w tematyce ochrony i promocji bioróżnorodności w społeczności lokalnej znajdziesz na stronie programu www.natura.ceo.org.pl, a opis ciekawych już zrealizowanych przez młodzież działań w publikacji „Naturalne pole do działania”.

Artykuł powstał w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Zgodnie z Naturą” realizowanego od czerwca 2014 r. do września 2016 r. przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.  Program „Zgodnie z Naturą” uzyskał wsparcie finansowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.