Młodzi działacze i młode działaczki, 

Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć kilka słów o młodym działaczu. Osobą, którą prezentujemy to 26-letni Elsi Adajew, prezes Fundacji Sintar(z języka czeczeńskiego: „rozwój”) im. Issy Adajewa, a realizatorami Instytut Kultury Narodów Kaukazu i Fundacja Inna Przestrzeń. Fundacja działa jako kontynuacja projektu Ośrodka Samopomocy Uchodźców Sintar, którego pomysłodawcą był nieżyjący już Issa Adajew, ojciec Elsiego.

Zadaniem fundacji Sintar jest promowanie kultury czeczeńskiej w Polsce i na świecie, integracja Czeczenów z Polakami i na odwrót, wspieranie społeczności czeczeńskiej, pomoc szkolna oraz nauczanie o Polsce, jej kulturze i języku. Jako główny cel działania uznano stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań, gdzie wspólnie będzie można  pracować nad aktywizacją uchodźców czeczeńskich. Celem Sintaru jest rozwój edukacyjny i społeczny diaspory czeczeńskiej.

     Elsi przez ostatnie 6 lat zajmował się prowadzeniem zajęć w Sintarze oraz wspieraniem wielu wydarzeń kulturalnych. Współpracował też z wieloma innymi organizacjami pozarządowymi, takimi jak Fundacja Inna Przestrzeń, Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Fundacja Dla Ziemi, Fundacja Klamra, Fundacja Dzieci Niczyje. Teraz, jako prezes fundacji chce wzmocnić współpracę ze szkołami oraz  innymi organizacjami pozarządowymi i poszerzyć swoją ofertę wydarzeń kulturalnych oraz integracyjnych w Polsce jak i za granicą.

     Wraz z rodziną i przyjaciółmi Elsi chce, aby Sintar był przestrzenią dla Czeczenów i Czeczenek, gdzie mogą podwyższyć swój poziom edukacji, rozwijać swoje pasje i nauczyć się dobrze funkcjonować w Polsce. Ich determinacja do działania jest ogromna i mimo wielu trudności, jakie spotyka na swojej drodze nie poddają się i robią wszystko, aby polepszyć sytuację swoich rodaków i rodaczek, którzy zostali zmuszeni do ucieczki z Czeczenii. Marzeniem Elsiego jest danie możliwości wszystkim rodzinom, które ucierpiały na wojnie jak najlepszej formy „odszkodowania”. Często myśli o powrocie do ojczyzny i o tym, że chciałby mieć możliwość odbudowania jej bez uczucia strachu. Ma nadzieję, że takie projekty jak Fundacja Sintar pomogą w zachowaniu tradycji i kultury jego kraju.

Jeśli chcielibyście/chciałybyście dowiedzieć się więcej o Elsim, zapraszamy do obejrzenia wywiadu, w którym opowiada o sobie, Czeczenii, wyjeździe stamtąd i swojej drodze w Polsce. Zapraszamy!

Link do wywiadu: https://www.youtube.com/watch?v=TgE1yYHwCDQ