Debata: Po co nam studia? Potrzeby rynku pracy a misja Uniwersytetu  

13 czerwca 2016 r., godz. 18:00

Sala 316, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Ul. Dobra 55/56 

Coraz częściej słyszymy, że wzrasta popyt na absolwentów studiów technicznych, jednak równocześnie nie spada zainteresowanie studiami humanistycznymi i społecznymi. Większość zapytanych absolwentów zgodzi się ze stwierdzeniem, że studia nie przygotowują do pracy, a uczą głównie teorii i służą rozwojowi osobistemu. Wielka Karta Uniwersytetów Europejskich stanowi, że: „Uniwersytet jest powiernikiem europejskiej tradycji humanistycznej, nieustannie dąży do osiągnięcia wiedzy uniwersalnej, wypełniając swe powołanie przekracza on granice geograficzne i polityczne oraz zaspokaja istotną potrzebę wzajemnego poznania i oddziaływania różnych kultur”, natomiast rynek pracy wymaga od absolwentów wiedzy praktycznej.Jak więc zachować równowagę między rynkiem pracy a ideami Uniwersytetu?

Ponownie powołując się na Wielką Kartę Uniwersytetów Europejskich: „Działalność naukowa i dydaktyczna w uniwersytetach musi być ze sobą nierozerwalnie związana, jeśli nauczanie ma sprostać zmieniającym się warunkom, potrzebom społeczeństwa oraz postępowi wiedzy”. Co się wydarzy, jeśli nie sprosta? Już Max Weber wskazał, że największe problemy uczelni wyższych to: niepewność drogi zawodowej, nadmiar biurokracji, przeciętność kadry naukowej. Dodatkowo co kilka lat powracają dyskusje na temat niedofinansowania szkolnictwa wyższego oraz zarzuty niskiej jakości kształcenia i badań na większości polskich uczelni. Coraz więcej wykładowców akademickich, studentów oraz absolwentów zauważa, że szkolnictwo wyższe wymaga zmian na wielu płaszczyznach, aby mogło sprostać wyzwaniom XXI wieku oraz spełniać swoją rolę. Jakie zmiany należałoby wprowadzić, aby rozwiązać te problemy? Czy polskie uczelnie humanistyczne mają szansę stać się tak konkurencyjne jak uczelnie techniczne? Jakie są słabe i mocne strony polskiego szkolnictwa wyższego?

13 czerwca podczas debaty „Po co nam studia? Potrzeby rynku pracy a misja Uniwersytetu” w uniwersyteckiej atmosferze chcielibyśmy razem z Państwem znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Zapraszamy!