Zapraszamy ogólnopolskiego programu 

Szkoła Demokracji

 którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej

Do 18 października trwają zgłoszenia do programu

Szkoły, które spełnią kryteria Szkoły Demokracji otrzymają prestiżowy certyfikat potwierdzającego wysoki standard szkolnej demokracji.

Kryteria certyfikatu zawierają się w 7 obszarach, które powstały bazując na 9 latach pracy z liderami i liderkami oraz opiekunami i opiekunkami samorządów uczniowskich.

 

Korzyści z wzięcia udziału w programie:

 • sprawdzenia jak działa samorząd uczniowski w Twojej szkole
 • zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły
 • włączenie uczniów i uczennic w podejmowane decyzji dotyczących szkoły
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania działań samorządu uczniowskiego;
 • uzyskanie certyfikatu "Szkoła Demokracji" potwierdzającego wysoki standard szkolnej demokracji.

Zadania zespołu szkolnego:

 • wzięcie udziału w Webinarium informacyjnym (co najmniej jedna osoba z zespołu);
 • przeprowadzenie diagnozy szkolnej; 
 • zaplonowanie działań; 
 • realizacja działań;
 • opublikowanie relacji z każdego obszaru oraz diagnozy na platformie www.szkolademokracji.ceo.org.pl;
 • kontakt z mentorem/mentorką;
 • kontakt z organizatorami programu. 

W ramach programu każda szkoła otrzyma:

 • materiały jak krok po kroku przeprowadzić diagnozę szkolną; 
 • materiały jak krok po kroku wprowadzić kryteria w życie szkoły;
 • wsparcie mentora/mentorki:
  • możliwość konsultacji pomysłów; 
  • informację zwrotną do każdego obszaru zawierającą: potwierdzenie spełnienia każdego obszaru oraz wskazówkami jak dalej rozwijać dany obszar w szkole
 • dostęp do platformy łącząca szkoły demokracji. 

 

Przystąpienie do programu

Do programu może zgłosić się każda szkoła, jednak materiały merytoryczne zostały przygotowane z myślą o szkołach ponadpodstawowych. Do udziału w programie konieczna jest zgoda dyrekcji szkoły, która powinna zostać skonsultowana z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, ponieważ działania będą dotyczyć całej społeczności szkolnej. 

Do programu szkołę zgłasza nauczyciel/nauczycielka po przez wypełnienie formularza rejestracyjnego na platformiewww.szkolademokracji.ceo.org.pl . Nauczyciel/nauczycielka zgłasza swój udział w programie oraz  2-8 uczniów/uczennic. 

Udział w programie jest płatny w wysokości 125 zł, opłata jest jednorazowa. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego na adres mailowy nauczyciela/nauczycielki oraz szkoły zostanie wysłana faktura.

Terminarz programu:

 • do 18 października 2016 r. –  rejestracja na platformie internetowej www.szkolademokracji.ceo.org.pl
 • 5 października 2016 r. godz. 17.30 i 10 października 2016 r. godz.17.20 – webinarium (seminarium online) dla zespołów szkolnych (obowiązkowy udział min. 1 osoby ze szkoły w jednym webinarium). Dla szkoły zgłoszonych do 18 października zostanie wyznaczony nowy termin Webinarium.
 • Do 30 października 2016 – termin umieszczenia relacji z diagnozy szkoły na platformie www.szkolademokracji.ceo.org.pl
 • Do  20 listopada 2016 r. – termin umieszczenia na platformie relacji z min. jednego obszaru certyfikatu 
 • Do 15 stycznia 2017 r. – termin umieszczenia relacji z min. trzech obszarów certyfikatu
 • Do 5 marca 2017 r. – ostateczny termin umieszczenia kompletu relacji z wszystkich obszarów na platformie 
 • Do 2 kwietnia 2017 r. - ostateczny termin na wprowadzanie zmian i uzupełnianie relacji na platformie
 • 12 kwietnia 2017 r. – ostateczne informacje zwrotne do zespołów szkolnych o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfikatu „Szkoła Demokracji” w edycji 2016/2017
 
Przed udziałem zapoznaj się w regulaminem programu. 
 
Kontakt
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania! Napisz do nas: szkolademokracji@ceo.org.pl.
Lub zadzwoń: Michał Tragarz lub Karolina Kochlewska (22) 825 05 50 wew. 114