Zgłoś swój projekt z zakresu animacji kultury budujący współprace międzypokoleniową, przyjedź do Lublina i podziel się dobrymi praktykami z animatorami kultury z całej Polski!

Czym jest Ogólnopolska Giełda Projektów?

Jest to coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury organizowane w ramach Platformy Kultury i skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury. Jej głównym celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów kulturalnych, aktywizujących społeczności w całej Polsce.

W tym roku Giełda od będzie się w dniach 12-13 grudnia w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pod hasłem „animacja + generacje”.

Do naboru mogą być zgłaszane działania kulturalne i projekty animacyjne związane z hasłem przewodnim, a w szczególności oparte o ideę współpracy międzypokoleniowej, odkrywające i wykorzystujące potencjał (wiedzę, umiejętności i doświadczenie) różnych grup wiekowych w celu budowania wspólnoty, wzmacniania więzi i dialogu międzypokoleniowego.

Zgłaszane mogą być projekty – zakończone lub na zaawansowanym poziomie realizacji – realizowane w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 12 października 2016 roku, natomiast wyniki zostaną ogłoszone 2 listopada.

Więcej informacji TUTAJ