uż po raz kolejny młodzi ludzie z całej Europy mogą wziąć udział w konkursie organizowanym przez Fundację im. Anny Lindh i Europejski Instytut Morza Śródziemnego!

Zadaniem konkursowym jest napisanie pracy o objętości do 2500 słów. Tegorocznym tematem jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

Konkurs skierowany jest do młodych ludzi między 18. i 30. rokiem życia, obywateli 44 krajów regionu Europy i Basenu Morza Śródziemnego (w tym Polski).

Prace konkursowe wraz z danymi osoby zgłaszającej należy przesyłać do 2 czerwca na adres concurso@iemed.org. Prace mogą być napisane w jednym z języków urzędujących w krajach uczestniczących w konkursie. 

Więcej info TU