Młodzieżowi liderzy z Polski, Czech i Słowacji, którzy są zainteresowani międzynarodową współpracą mogą wziąć udział w trzyetapowym szkoleniu, które pomoże im rozwinąć skrzydła.

Szkolenie, które zatytuowane jest „Mobility Academy for Local Leaders – from local to International” skierowane jest do osób, które dotychczas działały lokalnie, jednak chciałyby wyjść ze swoimi działaniami w świat i zadziałać na poziomie międzynarodowym! Szkolenie będzie odbywało się na zasadzie pracy w grupach, podczas której uczestnicy zaplanują, zrealizują oraz podsumują działania trójstronne dla młodzieży.

Szkolenie odbędzie się na przestrzeni od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r. Warunkiem udziału jest możliwość uczestnictwa w każdym z trzech etapach szkolenia - w Polsce (21-15 listopada 2016 r.), Czechach (10-14 stycznia 2017 r.) i na Słowacji (20-24 czerwca 2017 r.). Ponadto obowiązkowym wymogiem jest ukończenie 18 roku życia oraz znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Dla uczestników z Polski Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji ma 10 zaproszeń. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy, koszty podróży refunduje FRSE.

Zobacz FILM promujący szkolenie.

Więcej informacji :http://trainings.salto-youth.net/6025