„Jesteśmy cyfrowobezpieczni!” to konkurs przeznaczony dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wspierający realizację działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w sieci.

Konkurs ma na celu promowanie bezpieczeństwa cyfrowego i odpowiedzialnych zachowań w sieci oraz upowszechnianiu wiedzy na ten temat. Rywalizacja szkół polega na realizacji konkretnych działań nawiązujących do tematyki konkursu.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl, dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zasady konkursu

Szkoły biorące udział w konkursie są podzielone na 5 kategorii: szkoły podstawowe, gimnazja, technika, licea i zasadnicze szkoły zawodowe.

Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do 8 lipca!

W ramach rozgrywek „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!” zarejestrowane szkoły będą zbierać punkty za realizację na własnym terenie oraz w lokalnym środowisku zadań nawiązujących do tematyki inicjatywy.

Nagrody
- I miejsce – mobilne pracownie cyfrowe dla pięciu najlepszych szkół z każdej kategorii (łącznie dla 25 szkół).

- II miejsce – obozy letnie dla uczniów jednej ze szkół z każdej kategorii (łącznie dla uczniów z 5 szkół).

- Wyróżnienia – zaproszenia dla najbardziej aktywnych nauczycieli do udziału w letnim obozie szkoleniowym Edukamp (dla 15 osób). 

W razie wątpliwości, pytania można kierować na adreskonkurs2016@cyfrowobezpieczni.pl

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stroniehttps://www.cyfrowobezpieczni.pl/

 

zaEURODESK