Jeśli chcesz się dowiedzieć i nauczyć jak napisać ofertę sponsorską – mamy coś dla Ciebie! W Toruniu, już 3-4 kwietnia, odbędzie się szkolenie z tworzenia ofert sponsorskich!

Program szkolenia przedstawia się następująco:

1.       Sponsoring jako element marketingu, Public Relations i społecznej odpowiedzialności biznesu.

2.       Formy współpracy sektora prywatnego z instytucjami kultury.

3.       Sponsoring kultury w praktyce.
- Jak odszukać sponsorów – budowanie bazy potencjalnych sponsorów, odpowiednie dopasowanie do potrzeb/warsztat
- Przygotowanie pakietu sponsorskiego: od oferty po umowę /warsztat
- Skuteczne prezentacje projektów: wideo i prezentacje multimedialne, info prasowe, infografiki, itd. / warsztat

- Zasady komunikacji, mowa ciała, tajemnice udanego spotkania
- spotkanie biznesowe/warsztaty

4.        Jak nie stracić sponsora, którego już się ma

5.       Prawne i podatkowe aspekty sponsoringu

6.       Dobre praktyki i przykładowe działania wokół sponsoringu

 

Wydarzenie jest organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury (WOAK) w Toruniu. Aby się zgłosić, należy wysłać maila na adres kasia.kozlikowska@woak.torun.pl lub barbara.planeta@woak.torun.pl. Cena szkolenia, to 180 zł, natomiast zgłoszenia są przyjmowane do 29 maja!

Źródło