Od pewnego czasu akcje chartytatywne zaczynają łaczyć się ze sportem. Ludzie, którzy chcą pomóc potrzebującym, organizują w tym celu różne zawody i rozgrywki. Jest to połączenie przyjemności jąką jest aktywność fizyczna z działaniem na rzecz innych. 

Organizowany przez Gminę Kikół bieg  "Biegniemy dla Asi" ma na celu pomoc chorej dziewczynce, mieszkance tej miejscowości. Samym pomysłodawcą biegu jest wójt gminy, który wraz ze  ze swoimi współpracownikami zaangażował się w akcję która pomoże zebrać potrzebne środki na operację. Akcję wesprą również miejscowi sportowcy i mieszkańcy. Oprócz zbiórki pieniędzy akcja ma na celu rozpowszechnianie aktywności fizycznej. Zarówno zawodowc,y jak i amatorzy będą mogli sprawdzić się na dystansie 1000 oraz 5000 m. Bieg odbędzie się 11 listopada przez co organizowane zawody również przyczynią się do świętowania rocznicy odzyskania niepodległości a oraz integracji mieszkańców.

Warto angażować się w takie akcje, zapraszać do nich swoich znajomych i brać czynny udział np. w orgaznizacji czy wolontariacie. Będąc świadomymi czynienia czegość dobrego nie zapominamy o innych którzy potrzebują naszej pomocy. Ponadto udział w podobnych aktywnościach sprzyja rozwijaniu naszych umiejętności i zdobywaniu nowych doświadczeń. 

Podsumowując, aktywny sposób spędzania dnia może sprzyjać pomocy innym oraz patriotycznemu świętowaniu. 

Podajemy również link do wspomnianej akcji, jaką jest Kikolski Bieg Charytatywny "Biegniemy dla Asi" 

 

Jakub Bladziak