Niewiele czasu zostało, aby mieć okazję współtworzyć konferencję Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizowanej przy współpracy z HL-Senteret w Norwegii oraz Stowarzyszeniem ‘NIGDY WIĘCEJ’ w Polsce. Termin upływa 31 marca!

Konferencja ‘Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Projekty, metody, inspiracje’ będzie miała miejsce w dniach 8-10 czerwca w Warszawie i będzie prowadzona w dwóch językach - angielskim i polskim. Zaproszenie na nią jest skierowane do praktyków, muzealników, edukatorów, działaczy organizacji pozarządowych, artystów i wszystkich tych, którzy zajmują się żydowskim dziedzictwem kulturowym. Jeśli więc jesteś zainteresowany tematem lub wręcz działasz w jego obszarze, nie czekaj!

Poza samym udziałem w konferencji, możesz ją także współtworzyć. Co to znaczy? Organizatorom zależy na tym, aby osoby zainteresowane kulturą zydowską współtworzyły program poprzez nadsyłanie zgłoszeń i propozycji prezentacji własnych projektów i inicjatyw. Jest to również szansa dla Was! Możecie w ten sposób promować wydarzenia, które dzieją się w Waszej okolicy!

Czego powinny dotyczyć projekty? Przykładowe zagadnienia, które warto poruszyć, to dzieje stosunków diaspor żydowskich ze społecznościami, wśród których żyły, to spuścizna, która uczy akceptacji i współżycia w różnorodności, czy też raczej obciążenie ksenofobiczną przeszłością i strachem przed ‘Innym’? Jak przeciwdziałanie antysemityzmowi łączy się z kwestiami dotyczącymi innych mniejszości; czy istnieją jakieś ograniczenia w posługiwaniu się przykładem Żydów w związku z tym zagadnieniem? W jaki sposób działania edukacyjne w zakresie antysemityzmu wiążą się z aktualnymi kwestiami, problemami i konfliktami społecznymi? Jakie rodzaje projektów i inicjatyw są podejmowane w Europie, do kogo są adresowane i jaki wywierają wpływ?

Po więcej informacji zapraszamy Was na:

www.polin.pl
www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/respect.diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

W kategorii: