Muzeum Łazienki Królewskie zaprasza do udziału w konkursie na działanie społeczne z wykorzystaniem ogromnego kwiatu animacyjnego zaprojektowanego i stworzonego przez Izę Rutkowską.  

W konkursie mogą wziąć udział:
- stowarzyszenia
- fundacje
- grupy nieformalne
- osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie działania społeczno-kulturowego dla społeczności lokalnej z użyciem kwiatu autorstwa Izy Rutkowskiej. Konkurs jest podzielony na dwa etapy:

ETAP 1

Do 29 maja należy przesłać swój pomysł na adres a.pietrzyk@lazienki-krolewskie.pl (tel 22 50 60 104) z wykorzystaniem załączonego formularza zgłoszeniowego. Wyłonione przez komisję konkursową pomysły zostaną zakwalifikowane do 2 etapy.

ETAP 2

12 czerwca 2016 roku w Łazienkach królewskich odbędzie się nietypowa, otwarta dla publiczności licytacja, podczas której zaprezentowane zostaną wybrane pomysły na wykorzystanie kwiatu. Publiczność będzie miała szansę wziąć udział w wyborze najlepszego pomysłu.

Zapraszamy!